Przewodnik
Data dodania: 12.08.2013

Pieszy Szlak Orlich Gniazd

Przejdź do podglądu tras
Przejdź do podglądu atrakcji turystycznych


Opis:

Większość z obiektów określanych mianem Orlich Gniazd powstała za panowania Kazimierza Wielkiego.

Zamki miały strzec granicy Królestwa Polskiego oraz jego stolicy, Krakowa, głównie przed najazdem Czechów od strony Śląska.

Obecnie większość z warowni znajduje się w ruinie. Pomysłodawcą wyznakowania szlaku po głównych atrakcjach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej był w latach międzywojennych Stanisław Leszczycki, natomiast projekt trasy zbliżonej do obecnej i łączącej Kraków z Częstochową przedstawił po II wojnie znany propagator turystyki prof. Kazimierz Sosnowski (1875-1954).

Na odcinku pomiędzy Smoleniem a Częstochową szlak przebiega w granicach województwa śląskiego. Do głównych atrakcji tego odcinku należą osobliwości przyrodnicze. W krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej podziwiać możemy charakterystyczne formy wapienne, jak ostańce skalne, wyżłobione w wapieniu doliny, czy jaskinie. Szlak Orlich Gniazd przebiega przez cenne tereny chronione, do których należą rezerwaty przyrody na Górze Zborów, w dolinie Wiercicy oraz w Górach Sokolich.

Najbardziej interesującymi i malowniczymi Orlimi Gniazdami są na tej trasie ruiny zamków w Smoleniu, Ogrodzieńcu, Morsku, Bobolicach (obecnie zrekonstruowane), Mirowie i Olsztynie pod Częstochową. Pośród innych zabytków położonych na szlaku oraz w jego najbliższym rejonie, wymienić warto także pałace w Pilicy i Złotym Potoku oraz kościoły w Pilicy, Niegowej, Złotym Potoku, Zrębicach i Olsztynie.

Zabacz więcej na: www.orlegniazda.pl , http://michal-swiderski.pl/wszystkie-dni-wedrowki/

 

 


Trasy
Częstochowa - Kraków "Szlak Orlich Gniazd"
Większość z obiektów określanych mianem Orlich Gniazd powstała za panowania Kazimierza Wielkiego. Zamki miały strzec granicy Królestwa Polskiego oraz jego stolicy, Krakowa, głównie przed najazdem Czechów od strony Śląska. Obecnie większość z warowni znajduje się w ruinie. Pomysłodawcą wyznakowania s...
pieszy
rowerowy
161,7km
56,4km
4 053,0m
43,5km
61,7km
4 033,0m
Podsumowanie
nazwa
wartość
całkowity dystans [km]
161,68
Całkowity dystans podjazdów [km]
56,43
Całkowity dystans zjazdów [km]
61,73
Całkowity dystans po płaskim terenie [km]
43,53
Suma podjazdów [m]
4053,00
Suma zjazdów [m]
4033,00
Minimalna wysokość [m n.p.m.]
220,00
Średnia wysokość [m n.p.m.]
359,24
Maksymalna wysokość [m n.p.m.]
491,00
Minimalna prędkość [km/h]
0,00
Średnia prędkość [km/h]
0,00
Maksymalna prędkość [km/h]
0,00
Minimalna prędkość efektywna [km/h]
0,00
Średnia prędkość efektywna [km/h]
0,00
Maksymalna prędkość efektywna [km/h]
0,00
Minimalna prędkość podjazdów [km/h]
0,00
Średnia prędkość podjazdów [km/h]
0,00
Maksymalna prędkość podjazdów [km/h]
0,00
Minimalna prędkość zjazdów [km/h]
0,00
Średnia prędkość zjazdów [km/h]
0,00
Maksymalna prędkość zjazdów [km/h]
0,00
Minimalna prędkość po płaskim terenie [km/h]
0,00
Średnia prędkość po płaskim terenie [km/h]
0,00
Maksymalna prędkość po płaskim terenie [km/h]
0,00
Całkowity czas trwania wycieczki [min.]
0,00
Efektywny czas trwania wycieczki [min.]
0,00
Całkowity czas podjazdów [min.]
0,00
Całkowity czas zjazdów [min.]
0,00
Całkowity czas przemieszczania się po płaskim terenie [min.]
0,00
Całkowity czas odpoczynku [min.]
0,00