Aktuelles
Erscheinungsdatum: 19 Dezember 2018
Autor: zgj

Turystyczne wyróżnienie dla Gminy Janów


Turystyczne wyróżnienie dla Gminy Janów

Henryk Srokosz, Aleksandra Papaj, Inga Lubczańska i Małgorzata Ujma to Mieszkańcy gminy Janów, którzy otrzymali wyróżnienia na uroczystym podsumowaniu roku w turystyce Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Zarządu Oddziału w Częstochowie (15 grudnia 2018 roku).

Dekretem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, medale za zasługi dla rozwoju schronisk młodzieżowych otrzymali: Henryk Srokosz i Aleksandra Papaj ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu.

Dyplom Honorowy za aktywne krzewienie idei turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży otrzymała Inga Lubczańska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Piasku oraz Małgorzata Ujma - nauczycielka Zespołu Szkolno-Przdszkolnego w Janowie.

Odznaczenia w imieniu Zarządu Głównego PTSM w Warszawie wręczyli - prezes ZO PTSM w Częstochowie Henryk Graczyk i sekretarz Anna Madej.