Data dodania:  2013-10-23
Od stuleci Jura pozostawała obszarem intensywnej działalności człowieka.
Jest to najmniejszy z 23. parków narodowych Polski o pow. 2145,62 ha, obejmujący najcenniejszy przyrodniczo i kulturowo fragment Wyży¬ny, którego krajobraz okre¬ślają wspomniane doliny Prądnika i Sąspowska.
Parki krajobrazowe na Jurze