Новости
Дата добавления: 31 октября 2019
Автор: zgj

Remont Miejsca Straceń w Olsztynie


Remont Miejsca Straceń w Olsztynie

Za pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki Gmina Olsztyn przeprowadzi prace remontowo – konserwacyjne na miejscu straceń w Olsztynie, przy drodze na Kusięta. Otrzymano 90 tys. zł, do których dołożono wkład własny. Za kwotę ponad 100 000 zł zostanie wykonany szereg prac remontowych i naprawczych.

Ten wymowny cmentarz - pomnik zajmujący powierzchnię 0,6160 ha, to miejsce, w którym hitlerowcy zamordowali prawie 2 tys. osób z Częstochowy i Radomska w latach 1940 – 1943.

Za pozyskane środki uzupełnione wkładem własnym zostaną wyczyszczone płaskorzeźby z piaskowca oraz nagrobki na mogiłach. Czyszczeniu i naprawom poddane będą także m.in. alejki, ogrodzenia, brama.