Новости
Дата добавления: 20 декабря 2019
Автор: zgj

Związek Gmin Jurajskich przeciw budowy kopalni na Jurze.


Związek Gmin Jurajskich przeciw budowy kopalni na Jurze.

Na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Jurajskich które odbyło się 19 grudnia 2019 w Kluczach podjęto decyzję o wyrażeniu sprzeciwu wobec planów budowy kopalni cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego co zostało udokumentowane odpowiednią uchwałą.