Новости
Дата добавления: 15 января 2020
Автор: zgj

Powstała Strategia Rozwoju Marki Jura Krakowsko - Częstochowska oraz zostało zaprojektowane nowe logo Jury.


Powstała Strategia Rozwoju Marki Jura Krakowsko - Częstochowska oraz zostało zaprojektowane nowe logo Jury.

Strategia Rozwoju Terytorialnej Marki Turystycznej Jura Krakowsko-Częstochowska wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki została zrealizowana na zlecenie Związku Gmin Jurajskich jako kluczowy dokument planistyczny programujący dalszy rozwój turystyki na Jurze, a w szczególności dalsze prace nad budową marki obszaru.

W planowaniu przyjęto 5-letni horyzont czasowy, a więc Strategia dotyczy okresu 2020-2025.

Dokument jest dostępny w biurze Związku Gmin Jurajskich.