Wyszukiwarka
Liczba elementów: 1
Przewodnik
Szlak Zabytków Techniki jest szlakiem turystycznym łączącym obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego.