Wyszukiwarka
Liczba elementów: 9
13 czerwca na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędzie się najsmaczniejsza impreza w województwie! Co nas czeka w tym roku?
więcej >>
Dodaj do planera
Projekt „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.”
więcej >>
Dodaj do planera
Projekt „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.”
więcej >>
Dodaj do planera
Przewodnik PTTK i po gminie Janów, przewodnik jurajski, po woj. śląskim,
więcej >>
Dodaj do planera
Przewodnik jurajski, beskidzki, świętokrzyski, licencja OPN, instruktor przewodnictwa, instruktor krajoznawstwa, pilot wycieczek, instruktor harcerski, Przodownik Turystyki Pieszej PTTK.
więcej >>
Dodaj do planera
Przewodnik jurajski, licencja Ojcowskiego Parku Narodowego, przewodnik po woj. katowickim w granicach z lat 1975-1998, przewodnik świętokrzyski, pilot wycieczek.
więcej >>
Dodaj do planera
pow. 59,8 ha; po¬łożone na płd. od Placu Centralnego w Nowej Hucie, na obszarze dawnego wiśliska. Wystę¬pują tu naturalne zespoły szuwarów wysokich turzyc i trzcinowych, a także liczne zespoły półnaturalne, jak np.: podmokła łąka z ostro-żeniem łąkowym, świeża łąka z rajgrasem wyniosłym oraz szuwar z kosaćcem żółtym.
więcej >>
Dodaj do planera
Pow. 886,5 ha; chroniony obszar składa się z 11 enklaw obejmujących następujące doliny: – wschodnią część rezerwatu „Dolina Eliaszówki”, – rezerwat „Dolina Racławki” oraz fragment wierzchowiny ze skałą Krzyżową i Jaskinią Racławicką, – rezerwat „Dolina Szklarki”, – górny odcinek Doliny Będkowskiej łącznie z otoczeniem Jaskini Nietoperzowej oraz dwoma fragmentami wierzchowin w Jerzmanowicach z tamt. ostańcami Skałką 502 i Łysą oraz Kozią i Psiklatką, – rezerwat „Wąwóz Bolechowicki” wraz z zach. wierzchowiną, – rezerwat „Dolina Kluczwody” wraz ze wsch. zboczem górnej części doliny z grupą skalną Berdo i Jaskinią Wierzchowską Górną.
więcej >>
Dodaj do planera
Jest to najmniejszy z 23. parków narodowych Polski o pow. 2145,62 ha, obejmujący najcenniejszy przyrodniczo i kulturowo fragment Wyży¬ny, którego krajobraz okre¬ślają wspomniane doliny Prądnika i Sąspowska.
więcej >>
Dodaj do planera