Wydarzenia w pobliżu
Dąbrowa Górnicza
2022-09-03
1.09 km
Dąbrowa Górnicza
2022-12-10
1.80 km
Dąbrowa Górnicza
2022-11-27
7.03 km
Sosnowiec
2022-09-03
8.09 km
Sosnowiec
2022-10-15
8.09 km
Sosnowiec
2022-09-10
8.64 km
Sosnowiec
2022-09-11
8.64 km
Sosnowiec
2022-09-18
8.64 km
Katowice
2022-07-12
10.79 km
Katowice
2022-08-12
11.33 km
Katowice
2022-06-26
13.06 km
Katowice
2022-07-04
13.06 km
Siemianowice Śląskie
2022-08-27
13.40 km
Katowice
2023-05-22
13.94 km
Katowice
2022-11-09
13.94 km
Katowice
2022-08-19
13.94 km
Katowice
2022-11-12
13.94 km
Katowice
2022-12-10
13.94 km
Katowice
2022-10-10
14.05 km
Katowice
2022-10-29
14.05 km
Katowice
2022-10-16
14.05 km
Katowice
2022-12-03
14.05 km
Katowice
2022-11-06
14.05 km
Katowice
2022-11-13
14.05 km
Katowice
2022-11-26
14.05 km
Katowice
2022-09-17
14.10 km
Katowice
2022-10-08
14.10 km
Katowice
2022-08-26
14.11 km
Katowice
2022-12-01
14.13 km
Katowice
2022-10-30
14.13 km
Katowice
2022-08-18
14.13 km
Katowice
2022-10-23
14.13 km
Katowice
2022-12-01
14.13 km
Katowice
2022-10-08
14.13 km
Katowice
2022-08-14
14.13 km
Katowice
2022-11-10
14.13 km
Katowice
2022-11-13
14.13 km
Katowice
2023-03-04
14.13 km
Katowice
2022-09-02
14.68 km
Katowice
2022-09-03
14.68 km
Katowice
2022-09-10
14.68 km
Katowice
2022-09-11
14.68 km
Katowice
2022-09-16
14.68 km
Katowice
2022-09-17
14.68 km
Katowice
2022-09-18
14.68 km
Katowice
2022-09-16
14.68 km
Katowice
2022-09-18
14.68 km
Katowice
2022-09-23
14.68 km
Katowice
2022-09-24
14.68 km
Katowice
2022-09-24
14.68 km
Katowice
2022-09-25
14.68 km
Katowice
2022-09-28
14.68 km
Katowice
2022-09-25
14.68 km
Katowice
2022-08-27
14.83 km
Katowice
2022-08-28
14.83 km
Katowice
2022-09-11
14.83 km
Katowice
2022-09-04
14.89 km
Katowice
2022-09-11
14.89 km
Katowice
2022-10-16
15.13 km
Katowice
2022-11-26
15.13 km
Katowice
2022-09-16
15.16 km
Katowice
2022-07-02
15.16 km
Katowice
2022-09-18
15.16 km
Chorzów
2022-09-03
16.96 km
Chorzów
2022-09-04
16.96 km
Chorzów
2022-09-09
16.96 km
Chorzów
2022-09-10
16.96 km
Chorzów
2022-09-13
16.96 km
Chorzów
2022-09-11
16.96 km
Chorzów
2022-09-19
16.96 km
Chorzów
2022-10-16
16.96 km
Chorzów
2022-10-24
16.96 km
Chorzów
2022-09-29
16.96 km
Chorzów
2022-09-30
16.96 km
Świętochłowice
2022-06-30
19.82 km
2022-07-16
21.06 km
Zawiercie
2022-09-16
23.54 km
Zawiercie
2022-09-17
23.54 km
Zawiercie
2022-09-18
23.54 km
Zawiercie
2022-09-10
23.70 km
Ogrodzieniec
2022-08-28
25.15 km
Tarnowskie Góry
2022-08-20
26.54 km
Tarnowskie Góry
2022-09-04
26.54 km
Zabrze
2022-11-05
27.29 km
Olkusz
2022-09-16
27.53 km
Olkusz
2022-09-17
27.53 km
Tychy
2022-10-21
27.83 km
Zabrze
2022-10-08
28.55 km
Zabrze
2022-10-09
28.55 km
Ogrodzieniec
2022-08-14
28.89 km
Podzamcze
2022-08-15
28.89 km
Podzamcze
2022-08-13
28.89 km
Podzamcze
2022-08-12
28.89 km
Podzamcze
2022-08-19
28.89 km
Podzamcze
2022-08-26
28.89 km
Podzamcze
2022-09-02
28.89 km
Podzamcze
2022-09-16
28.89 km
Podzamcze
2022-08-20
28.89 km
Zabrze
2022-09-21
29.30 km
Zabrze
2022-10-13
29.30 km
Zabrze
2022-11-18
29.30 km
Zabrze
2022-10-27
29.30 km
Zabrze
2022-10-05
29.30 km
Zabrze
2022-10-21
29.30 km
Zabrze
2022-09-06
29.30 km
Zabrze
2022-11-05
29.30 km
Zabrze
2022-11-06
29.30 km
Zawiercie
2022-08-27
29.39 km
Trzebinia
2022-09-18
29.50 km

II Dziecięcy Festiwal Biegowy

Miejscowość:
Dąbrowa Górnicza
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera
1. Cele imprezy:
- upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form rekreacji fizycznej;
- propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży;
- popularyzacja terenów rekreacyjnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej;
- Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego oraz Wydział Marki Miasta Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.
3. Termin i miejsce:
- II Dziecięcy Festiwal Biegowy zostanie rozegrany 3 lipca 2022 r.
- Miejsce: Park Zielona w Dąbrowie Górniczej, okolice Kręgu Tanecznego;
- Start zawodów – od godziny 11:00;
- Biuro Zawodów zaczyna pracę o godzinie 10:00;
4. Trasa:
- Zawody zostaną rozegrane na trasie prowadzącej dookoła Kręgu Tanecznego w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej.
- Dystans: od 50m do 600m,
- Rodzaj nawierzchni: utwardzone ścieżki parkowe;
5. Uczestnictwo:
- W zawodach uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 0 do 12 lat.
- Warunkiem dopuszczenia dziecka do zawodów jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego (wraz z numerem PESEL) na udział dziecka w zawodach sportowych polegających na bieganiu.
- Opłata startowa w wysokości 20 zł od uczestnika należy wnieść w terminie przewidzianym w regulaminie – do 26 czerwca 2022r włącznie;
- Warunkiem dopuszczenia do startu dziecka jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie o którym mowa powyżej, którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów (oraz na stronie wydarzenia)
6. Limit.
- Organizator ustala limit uczestników w wysokości 500 dzieci.
7. Zasady zawodów:
- W ramach I Dziecięcego Festiwalu Biegowego zostaną rozegrane trzy biegi:
o Bieg Cypiska – dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat;
o Bieg Przedszkolaka – dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat;
o Bieg Bobra – dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat;
- W Biegu Cypiska dzieci obowiązkowo startują w asyście rodzica lub opiekuna;
- W Biegu Przedszkolaka dzieci startują samodzielnie lub w asyście rodzica/opiekuna. Dzieci startujące samodzielnie wystartują jako pierwsze, dzieci z rodzicami – w kolejnych turach.
- W Biegu Bobra dzieci startują samodzielnie;
- Wszystkie biegi rozgrywane są bez rywalizacji sportowej, tj. nie nagradzamy zwycięzców;
- Długość trasy:
o Dla Biegu Cypiska – około 50m;
o Bieg Przedszkolaka:
 4-latki – około 100m;
 5-latki – około 150m;
 6-latki – około 200m;
o Bieg Bobra:
 7 i 8-latki: około 300m;
 9 i 10-latki: około 450m;
 11 i 12 latki: około 600m;
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu uczestnictwa zawodnicy mogą zostać podzieleni na tury. Odpowiednie informacje przekaże spiker zawodów przed startem;
8. Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:
- Rejestracja internetowa będzie dostępna do dnia 26 czerwca 2022 roku lub do czasu osiągnięcia wyznaczonego limitu zgłoszeń. W dniu startu Biuro Zawodów będzie tylko wydawało pakiety startowe. Nie będzie możliwości zapisania się na zawody. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 3 lipca 2022 r. od godziny 10:00 w Biurze Zawodów usytuowanym w pobliżu startu (Park Zielona).
10. Opłata startowa:
- Wpisowe jest płatne poprzez płatności elektroniczne lub przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pogoria Biega, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29. Nr rachunku: 07 1050 1360 1000 0090 3243 3535. Tytuł wpłaty: II Dziecięcy Festiwal Biegowy oraz imię i nazwisko startującego;
- Wysokość opłaty startowej do czasu zamknięcia zapisów elektronicznych wynosi 20,00 zł od osoby.
- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej;
- Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
11. Nagrody:
- każdy uczestnik, który regulaminowo ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal.
12. Pozostałe ustalenia
- W przypadku ponownego wystąpienia stanu epidemii zawody zostaną rozegrane z uwzględnieniem aktualnych ograniczeń, zakazów i nakazów;
- W przypadku ponownego wprowadzenia zakazu organizowania imprez sportowych bądź ograniczeń, które uniemożliwią przeprowadzenie imprezy w sposób tradycyjny, organizator poinformuje o podjętych dalszych krokach;
- W razie wystąpienia nagłego załamania pogody lub prognozowanych długotrwałych opadów deszczu organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia imprezy na inny termin. W tym przypadku przeniesienie imprezy nie stanowi powodu do zwrotu opłaty wpisowej;
- Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia numeru startowego agrafkami z przodu na piersi;
- Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego;
- Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu;
- Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
13. Zarządzanie danymi zgodnie z RODO:
(w regulaminie)
14. Orientacyjny program zawodów:
10:00 – 11:00 – weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych;
11:00 – 11:15 – 0 – 3 lat – około 50m (Bieg Cypiska);
11:15 – 11:30 – (niespodzianka);
11:30 – 11:45 – 4-latki – dziewczynki – około 100m (Bieg Przedszkolaka);
11:45 – 12:00 – 4-latki – chłopcy – około 100m (Bieg Przedszkolaka);
12:00 – 12:15 – 5-latki – dziewczynki – około 150m (Bieg Przedszkolaka);
12:15 – 12:30 – 5-latki – chłopcy – około 150m (Bieg Przedszkolaka);
12:30 – 12:45 – 6-latki – dziewczynki – około 200m (Bieg Przedszkolaka);
12:45 – 13:00 – 6-latki – chłopcy – około 200m (Bieg Przedszkolaka);
13:00 – 13:15 – (niespodzianka - część 2)
13:15 – 13:30 – 7 i 8-latki – dziewczynki – około 300m (Bieg Bobra);
13:30 – 13:45 – 7 i 8-latki – chłopcy – około 300m (Bieg Bobra);
13:45 – 14:00 – 9 i 10-latki – dziewczynki – około 450m (Bieg Bobra);
14:00 – 14:15 – 9 i 10-latki – chłopcy – około 450m (Bieg Bobra);
14:15 - 14:30 – 11 i 12-latki – dziewczynki – około 600m (Bieg Bobra);
14:30 - 14:45 – 11 i 12-latki – chłopcy – około 600m (Bieg Bobra);
14:45 – zakończenie imprezy;
Szczegółowy plan zawodów podamy po zamknięciu zapisów elektronicznych gdy będzie znana liczba zawodników startujących w poszczególnych kategoriach.
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  114
Lokalizacja:

Ul. Dąbrowa Górnicza
41-300 Dąbrowa Górnicza
Gmina: Dąbrowa Górnicza
Powiat: Dąbrowa Górnicza


Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska, Zagłębie Dąbrowskie
Lokalizacja: 
Nad wodą
Kategoria: 
Wydarzenia

Organizator: 
Pogoria Biega i Miasto Dąbrowa Górnicza
Data wydarzenia: 
11:00 - 14:45 03/07/2022
Kontakt:
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Imprezy sportowe
Dodaj do planera
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX