Kościół św. Jakuba w Częstochowie

Miejscowość:
Częstochowa
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Częstochowski kościół św. Jakuba posiada interesujące dzieje. Pierwotnie pod tym wezwaniem istniała tu XVI-wieczna kaplica, zaś na jej miejscu wzniesiono w kolejnym stuleciu murowany kościół. W czasach zaborów na miejscu rozebranej świątyni władze carskie wzniosły cerkiew św. Cyryla i Metodego, co miało poniekąd wydźwięk jako demonstracja siły. Obiekt, po przejściu w ręce reaktywowanej z powrotem parafii św. Jakuba, był przebudowywany, jednak zachował cechy architektury neobizantyjskiej.

Historia kościoła św. Jakuba

Dość osobliwa historia kościoła św. Jakuba sięga roku 1582, gdy wraz z przytułkiem dla chorych pielgrzymów, zmierzających do jasnogórskiego sanktuarium, wybudowano w tym miejscu kaplicę św. Jakuba. Gdy z upływem czasu obiekt uległ zniszczeniu, postanowiono rozebrać go, po czym w 1642 r. wzniesiono tu murowaną świątynię oraz większy niż dotychczas dom dla chorych pielgrzymów. Kościół odwiedził Jan III Sobieski, zmierzając pod Wiedeń. W roku 1786 osiedliły się w Częstochowie siostry Mariawitki, które opiekowały się świątynią do 1862, kiedy to powstał ich własny kościół zakonny. Upadek powstania styczniowego przyniósł represje ze strony Rosjan - m.in. wysiedlenie sióstr z Częstochowy i konfiskatę ich klasztoru. Wkrótce władze carskie postanowiły wznieść w Częstochowie cerkiew. Ówczesny naczelnik powiatu częstochowskiego zdecydował, by rozebrać kościół i cerkiew postawić na jego miejscu. Wydarzenie zostało odebrane jako ewidentna demonstracja siły wobec Polaków. Częstochowscy robotnicy nie chcieli zresztą pracować przy rozbiórce, do której zatrudniono żołnierzy i robotników z głębi Rosji. Wzniesioną wkrótce cerkiew świętych Cyryla i Metodego poświęcono w roku 1872. W czasie I wojny, w 1915 r., Niemcy urządzili tu kościół dla swoich żołnierzy-katolików. W 1918 obiekt przejęły władze kościoła katolickiego, powracając do wezwania św. Jakuba i w 1937 roku erygując tu parafię. Podczas II wojny władze nazistowskie przekazały obiekt na pewien czas grupie ludności prawosławnej, co było m.in. gestem związanym z tworzeniem proniemieckich jednostek wojskowych, złożonych z przedstawicieli narodów Europy Wschodniej. W roku 1947 kościół z powrotem stał się parafią św. Jakuba. Wkrótce, z inicjatywy ks. Wojciecha Modrego, charakterystyczne kopuły bizantyjskie zamieniono częściowo na półkoliste, częściowo zaś na stożkowe daszki. W latach 1969-74 przebudowy wnętrza w stylu świątyni wczesnochrześcijańskiej (według projektu Stanisława Pospieszalskiego) dokonał ks. Tadeusz Ojrzyński.

Wirtualne wycieczki
Wyświetlenia:  375
Lokalizacja:

Ul. Kilińskiego 8
42-200 Częstochowa
Gmina: Częstochowa
Powiat: częstochowski


Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska
Lokalizacja: 
W mieście
Kategoria: 
Dziedzictwo kulturowe

Kontakt:
Telefon: +48 343 241 187

Strona internetowa: www.swjakub.com.pl
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Zabytki sakralne

Dostępność Całoroczny
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
W pobliżu
Częstochowa
0.13 km
Częstochowa
0.13 km
Częstochowa
0.14 km
Częstochowa
0.15 km
Zakwaterowanie w pobliżu
Częstochowa
0.39 km
Częstochowa
0.55 km
Częstochowa
0.66 km
Gastronomia w pobliżu
Częstochowa
0.08 km
Częstochowa
0.09 km
KFC
Częstochowa
0.09 km
Częstochowa
0.10 km
Częstochowa
0.12 km
Wydarzenia w pobliżu
Brak wydarzeń w pobliżu