Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie

Miejscowość:
Częstochowa
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie jest państwową placówką, mieszczącą się w budynku przy ul. Kilińskiego 15. Budynek ten wzniesiono w latach 1928-31 z przeznaczeniem na siedzibę ówczesnego Teatru Kameralnego. Modernizacja i rozbudowa budynku miała miejsce w latach 1979-84. Teatr imienia Mickiewicza posiada kilka scen: dużą, kameralną oraz scenę Histrion. Foyer teatru nosi imię Marka Perepeczki. Placówka organizuje kilka przeglądów teatralnych.

O Teatrze im. Adama Mickiewicza

Początki teatru sięgają roku 1926, kiedy to właściciel sali Reduty przy ul. Strażackiej, niejaki Szpigelman, za zgodą władz miasta zaadaptował ową salę na potrzeby teatru. Stosowną licencję uzyskał aktor częstochowski, Jan Otrębski, który skompletował stały zespół aktorski oraz wydał na to przedsięwzięcie całe swoje oszczędności. Otwarcie teatru nazwanego „Teatrem Rozmaitości”, a wkrótce „Teatrem Miejskim Rozmaitości” miało miejsce 15 marca 1927 r. Niedużo później z występami zaczęli pojawiać się tu znani ówcześni aktorzy, jak Juliusz Osterwa, Stefan Jaracz, czy Karol Adwentowicz. Wkrótce, wobec coraz większych sukcesów, z inicjatywy Jana Otrembskiego oraz starosty częstochowskiego Kazimierza Kühna, w październiku 1928 r. powstała spółka akcyjna Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Teatru w Częstochowie. Wkrótce rozpoczęto budowę nowego gmachu teatralnego na rogu ulic Kilińskiego i Jasnogórskiej (według projektu Józefa Krupy i Teodora Łapińskiego). Gdy prace budowlane trwały, przedstawienia odbywały się w dotychczasowym „Teatrze Miejskim Rozmaitości”. Gościły tu takie ówczesne sławy jak Hanka Ordonówna czy Eugeniusz Bodo. W 1930 r. zamknięto stary teatr (stanowiący już zagrożenie dla widzów), zaś w 1931 otwarto „Teatr Miejski Kameralny” w sali parterowej częściowo wykończonego nowego gmachu. Niestety, dalsze plany rozbudowy pokrzyżował kryzys, który spowodował likwidację Towarzystwa Budowy i Eksploatacji Teatru w 1933 r. Zlicytowany gmach wykupiła Komunalna Kasa Oszczędności. Teatr nadal działał, a wkrótce, w 1937 roku wykupiony został przez Zarząd Miejski, który zaciągnął pożyczkę na dokończenie budowy. Sfinalizowano ją wreszcie w 1938, gdy zawiązana została spółka pod nazwą Teatr Miejski w Częstochowie. Po dewastacji w okresie okupacji niemieckiej teatr odrodził swoją działalność w latach powojennych, choć w efekcie lansowanego przez władze komunistyczne socrealizmu poziom artystyczny spektakli obniżył się. Pomimo przeciwności, wkrótce, w latach 50-tych, dyrektorowi Edmundowi Kronowi udało się doprowadzić teatr do rozkwitu. 13 listopada 1956 roku teatrowi nadano imię Adama Mickiewicza, a uroczystość tę uświetniła premiera „Konfederatów barskich” - niedokończonej Mickiewiczowskiej sztuki o silnej wymowie ideowej, co było poniekąd znaczącym wydarzeniem wpisującym się w atmosferę popaździernikowej „odwilży”.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  145
Lokalizacja:

Częstochowa
Gmina: Częstochowa
Powiat: Częstochowa


Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska
Lokalizacja: 
W mieście
Kategoria: 
Rozrywka

Kontakt:
Telefon: +48 343 723 300

Strona internetowa: http://www.teatr-mickiewicza.pl/
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Teatr, Opera, Filharmonie

Dostępność Całoroczny

repertuar na stronie www

Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
W pobliżu
Częstochowa
0.30 km
Częstochowa
0.31 km
Zakwaterowanie w pobliżu
Częstochowa
0.54 km
Częstochowa
0.61 km
Częstochowa
0.68 km
Częstochowa
0.73 km
Gastronomia w pobliżu
Częstochowa
0.11 km
Częstochowa
0.13 km
Częstochowa
0.19 km
Częstochowa
0.20 km
KFC
Częstochowa
0.28 km