Szczegóły atrakcji turystycznej
Kategoria: Dziedzictwo kulturowe

Nowy kirkut w Pilicy


W Pilicy, starym miasteczku leżącym na wschód od Zawiercia, pierwsi Żydzi osiedlili się już w XVI wieku. Przed Holocaustem stanowili tutaj zdecydowaną większość. W XXI wieku jedynym śladem ich ówczesnej obecności jest duży cmentarz, znajdujący się na skraju miasta. To drugi pilicki kirkut, założony w 1842 roku. Zajmuje on powierzchnię około 1 ha, jest ogrodzony; do dziś przetrwało 327 charakterystycznych macew z inskrypcjami głównie w języku hebrajskim.

Historia Pilicy

Pilica, obecnie niewielkie miasteczko, położone przy źródłach rzeki Pilicy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, może się pochwalić wielowiekową i barwną historią. O osadzie wspominają już źródła z XIII wieku, a w stuleciu następnym cieszyła się ona prawami miejskimi. Przez następne wieki miasto było ważnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. Stanęły w nim także, zachowane do dziś, liczne reprezentacyjne obiekty, jak np. zamek czy klasztor franciszkanów. Ważną rolę w dziejach Pilicy odegrała liczna społeczność żydowska. Pierwsi Żydzi osiedlili się tutaj pod koniec XVI wieku, ale wkrótce zostali zmuszeni do opuszczenia miasta. Powrócili sto lat później i w 1700 roku posiadali już własną synagogę, szkołę i łaźnię. O ówczesnym znaczeniu pilickich Żydów niech świadczy fakt, że w 1763 roku w mieście odbyło się ostatnie posiedzenie Sejmu Czterech Ziem, które było zgromadzeniem delegatów ludności wyznania mojżeszowego z całej Polski. Na przełomie XIX i XX wieku Pilicę zamieszkiwało około 1300 Polaków i dwa razy więcej Żydów.

Kirkut

Pierwszy cmentarz wyznawcy judaizmu założyli w XVIII wieku, przy obecnej ul. Klasztornej. Do dziś przetrwał drugi, młodszy kirkut, który powstał w 1842 roku na gruntach poza miastem, przy drodze do wsi Kocikowa. Miejsce to (obecnie przy ul. 17 stycznia) zwano „pod Czarnym Lasem”. Cmentarz służył do czasów II wojny światowej, w trakcie której Niemcy rozstrzelali na nim kilkudziesięciu Żydów z Pilicy. Kirkut (o powierzchni około 1 ha) jest otoczony betonowym ogrodzeniem. Zachowało się na nim 327 macew, wykonanych głównie z kamienia i opatrzonych typowymi symbolami oraz inskrypcjami w języku hebrajskim. Dom przedpogrzebowy zniszczyli Niemcy podczas wojny.

Lokalizacja
ulica 17 Stycznia
42-436 Pilica
Pilica
Jura Krakowsko-Częstochowska
w mieście
Informacje ogólne
: zabytkowe cmentarze
Ceny i udogodnienia
: wstęp wolny
Dostępność
: cały rok

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Atrakcje
Trasy
Galerie
Pliki dźwiękowe
1529
/Media/Default\.MainStorage/Poi/rdgetg5l.4tm\1529.mp3

Szlak kulinarny Śląskie Smaki
Kroczyce
Zajazd położony w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej oferuje dania kuchni staropolskiej, jurajskiej i m... więcej>>
Mysłowice
Są takie miejsca gdzie wchodzisz i od razu czujesz się jak w gościnie u przyjaciół.
Katowice
Restauracja Moodro to niepowtarzalny lokal w starej maszynowni należącej do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Tradycje nasz... więcej>>
W pobliżu
Pilica
Pałac w Pilicy, zwany także zamkiem, to budowla złożona z czterech skrzydeł, okalających dziedziniec, i otoczona bastionowymi fortyfikacjami. Rezydencja, której początki toną w mroku dziejów i która od czasów powstania ulegała wielokrotnym przebudowom, obecnie wraz z bramami, wozownią i oficyną, znajduje się w stanie znacznie zdewastowanym. Obiekt otoczony jest parkiem z okazami drzew, których część uznano za pomniki przyrody.
Pilica
W Zarzeczu, niewielkiej miejscowości sąsiadującej z Pilicą, znajdują się ruiny kamiennego kościoła pod wezwaniem Świętych Walentego i Stanisława. Świątynię w tym miejscu wzniesiono już w XVI stuleciu jako część zabudowań szpitalnych. W XVII wieku stanął kościół murowany, w którym posługę sprawowali ojcowie z Zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna, zwani Markami. Obiekt popadł w ruinę po rozbiorach, w drugiej połowie XIX stulecia.
Pilica
Kościół św. Jan Chrzciciela w Pilicy to budowla, na której dzisiejszy kształt złożyło się wiele nawarstwień historyczno-stylowych. Były one wynikiem różnych koncepcji architektonicznych. Pierwotna świątynia, w stylu gotyckim, wzniesiona została na przełomie XIV i XV w. z fundacji Pileckich. Kościół przebudowany został około stu lat później - za czasów, gdy panami tutejszych włości byli Padniewscy. Nabrał wówczas wielu cech barokowych.
Pilica
W Pilicy leżącej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej do dnia dzisiejszego zachował się czytelny układ urbanistyczny, związany z lokacją miasta na prawie magdeburskim pod koniec XIV wieku. Centrum układu stanowi trapezowaty rynek, z którego narożników wybiegają najważniejsze ulice, będące w przeszłości fragmentami znaczących szlaków komunikacyjnych. Warte uwagi są ślady dawnego ratusza, studnia miejska, a nade wszystko stare pilickie kościoły.
Biskupice
Jednym z pilickich zabytków jest kościół oraz klasztor franciszkanów-reformatów w Pilicy Biskupicach. Klasztor założony został pod koniec pierwszej połowy XVIII w., a jego fundatorką była wdowa po królewiczu Konstantym Sobieskim, Maria z Wesslów Sobieska, właścicielka Pilicy. Podarowała ona również zakonowi XVI-wieczną kopię ikony Matki Bożej Śnieżnej. Obraz ten, znajdujący się w klasztornym kościele, otoczony jest dużym kultem.
zobacz więcej