SZCZEGÓŁY ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ
Kategoria: Dziedzictwo kulturowe

Kościół św. Jana Chrzciciela w Pilicy


Kościół św. Jan Chrzciciela w Pilicy to budowla, na której dzisiejszy kształt złożyło się wiele nawarstwień historyczno-stylowych. Były one wynikiem różnych koncepcji architektonicznych. Pierwotna świątynia, w stylu gotyckim, wzniesiona została na przełomie XIV i XV w. z fundacji Pileckich. Kościół przebudowany został około stu lat później - za czasów, gdy panami tutejszych włości byli Padniewscy. Nabrał wówczas wielu cech barokowych.

Historia kościoła św. Jana Chrzciciela

Budowę kościoła pw. św. Jana Chrzciciela rozpoczęto w 1393 r. Okazała świątynia w stylu gotyku nadwiślańskiego, została zapewne konsekrowana przez biskupa krakowskiego, Piotra Wysza, w 1410 r., w uroczystość odpustu św. Jana Chrzciciela. Obok świątyni zaczęła także działać szkoła parafialna oraz szpital-dom dla chorych i ubogich. Były to zresztą czasy, gdy przedstawicielka rodu Pileckich, Elżbieta, córka Ottona i Jadwigi, została w 1417 r. trzecią z kolei żoną Władysława Jagiełły. Za czasów Pileckich, w rękach których Pilica znajdowała się do połowy XVI w., miał miejsce rozkwit miejscowości. Od drugiej połowy tegoż wieku postępował jednak jej upadek, do którego przyczyniały się napady, grabieże, a wreszcie wojny. Padniewscy, którzy stali się kolejnymi właścicielami Pilicy, dokonali na przełomie XVI i XVII w. przebudowy kościoła w stylu barokowym, pozostawiając gotyckie prezbiterium i kaplicę św. Anny. Dobudowana została wówczas od strony południowej nowa, barokowa kaplica, której projektantem był włoski architekt Kasper Fodige z Mesocco. Zwana jest ona kaplicą Padniewskich, gdyż w jej podziemiach znajdują się groby należące do przedstawicieli tegoż rodu. Ród wygasł bardzo szybko, bo już w 1613 r. tutejsze dobra stanowiły własność księcia Jerzego Zbarskiego, a następnie (od połowy XVII w.) przeszły we władanie Warszyckich herbu Abdank. Gdy w latach 1730-31 r. Pilica stała się własnością Marii Józefy z Wesslów Sobieskiej, podarowała ona kościołowi wiele cennych przedmiotów, zachowanych do czasów dzisiejszych. Świątynia pw. św. Jana Chrzciciela jest rezultatem wielu przebudów, w wyniku których pierwotny kształt budowli uległ gruntownym zmianom.

Charakterystyka kościoła

Kościół posiada przede wszystkim cechy gotyckie oraz barokowe. Najstarszą częścią jest prezbiterium, które zachowało do naszych czasów swój gotycki styl. W ustawionym tutaj później ołtarzu głównym, z pierwszej połowy XVII w., znajduje się obraz Matki Bożej Śnieżnej z 1611 r. Interesująca jest także barokowa ambona z XVII w. z figurami czterech ewangelistów oraz postacią Chrystusa Króla Wszechświata. Gotycki charakter podsiada boczna kaplica pw. św. Anny. W kościele znajduje się kilka interesujących nagrobków, m.in. Kasi Pileckiej z 1555 r., autorstwa Jana Marii Padovano.

Lokalizacja
ulica Partyzantów 4
42-436 Pilica
Pilica
Jura Krakowsko-Częstochowska
w mieście
Kontakt
: 32 673 50 67
: gloskolegiaty@o2.pl
: www.parafia-pilica.pl
Informacje ogólne
: kościoły
Ceny i udogodnienia
: wstęp wolny
Dostępność
: cały rok

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Atrakcje
Trasy
Galerie
Pliki dźwiękowe
0835
/Media/Default\.MainStorage/Poi/jn21gadu.i1u\0835.mp3

Szlak kulinarny Śląskie Smaki
Kroczyce
Zajazd położony w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej oferuje dania kuchni staropolskiej, jurajskiej i m... więcej>>
Mysłowice
Są takie miejsca gdzie wchodzisz i od razu czujesz się jak w gościnie u przyjaciół.
Katowice
Restauracja Moodro to niepowtarzalny lokal w starej maszynowni należącej do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Tradycje nasz... więcej>>
W pobliżu
Pilica
W Pilicy leżącej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej do dnia dzisiejszego zachował się czytelny układ urbanistyczny, związany z lokacją miasta na prawie magdeburskim pod koniec XIV wieku. Centrum układu stanowi trapezowaty rynek, z którego narożników wybiegają najważniejsze ulice, będące w przeszłości fragmentami znaczących szlaków komunikacyjnych. Warte uwagi są ślady dawnego ratusza, studnia miejska, a nade wszystko stare pilickie kościoły.
Biskupice
Jednym z pilickich zabytków jest kościół oraz klasztor franciszkanów-reformatów w Pilicy Biskupicach. Klasztor założony został pod koniec pierwszej połowy XVIII w., a jego fundatorką była wdowa po królewiczu Konstantym Sobieskim, Maria z Wesslów Sobieska, właścicielka Pilicy. Podarowała ona również zakonowi XVI-wieczną kopię ikony Matki Bożej Śnieżnej. Obraz ten, znajdujący się w klasztornym kościele, otoczony jest dużym kultem.
Pilica
W Zarzeczu, niewielkiej miejscowości sąsiadującej z Pilicą, znajdują się ruiny kamiennego kościoła pod wezwaniem Świętych Walentego i Stanisława. Świątynię w tym miejscu wzniesiono już w XVI stuleciu jako część zabudowań szpitalnych. W XVII wieku stanął kościół murowany, w którym posługę sprawowali ojcowie z Zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna, zwani Markami. Obiekt popadł w ruinę po rozbiorach, w drugiej połowie XIX stulecia.
Pilica
Pałac w Pilicy, zwany także zamkiem, to budowla złożona z czterech skrzydeł, okalających dziedziniec, i otoczona bastionowymi fortyfikacjami. Rezydencja, której początki toną w mroku dziejów i która od czasów powstania ulegała wielokrotnym przebudowom, obecnie wraz z bramami, wozownią i oficyną, znajduje się w stanie znacznie zdewastowanym. Obiekt otoczony jest parkiem z okazami drzew, których część uznano za pomniki przyrody.
Pilica
Zabytkowa, drewniana dzwonnica oraz murowana zakrystia, mur kościelny i nagrobki starego cmentarza, są jedynymi pozostałościami po kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Pilicy. XVI-wieczna, drewniana świątynia stała do stycznia 1945 roku na wznoszącym się nad Pilicą Wzgórzu św. Piotra, gdzie przed 800 laty funkcjonowała pierwsza osada miejska, zwana Starą Pilicą. Na pagórek ten warto się wspiąć także w celu podziwiania rozległych widoków.
zobacz więcej